ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3269/96 του Jose GARCIA-MARGALLO Y MARFIL προς την Επ τροπή. Προσωρινός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή