Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 23 maart 2006. # August Storck KG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Artikel 7, leden 1, sub b, en 3, van verordening (EG) nr. 40/94 - Absolute weigeringsgrond - Beeldmerk - Beeld van goudkleurige verpakking voor snoepjes - Onderscheidend vermogen. # Zaak C-25/05 P. TITJUR Storck/BHIM