Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του Eυρωπαϊκού Χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις (2005/2123(INI))