Διάταξη του Πρωτοδικείου (πέμπτο πενταμελές τμήμα) της 27ης Ιανουαρίου 2006. Διάταξη του Πρωτοδικείου (πέμπτο πενταμελές τμήμα) της 27ης Ιανουαρίου 2006.#Van Mannekus & Co. BV κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.#Ντάμπινγκ - Εισαγωγές οξειδίου του μαγνησίου καταγωγής Κίνας - Τροποποίηση των προγενέστερων θεσπισθέντων μέτρων αντιντάμπινγκ - Προσφυγή ακυρώσεως - Ένσταση απαραδέκτου.#Υπόθεση T-278/03.