Γραπτή ερώτηση E-4447/05 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Κατάχρηση μονοπωλίων εκ μέρους φορέων εκμετάλλευσης καλωδιακής τηλεόρασης στις Κάτω Χώρες· ελευθερία των εθνικών εποπτικών αρχών να παγώνουν ή να μειώνουν τις ταχέως αυξανόμενες χρεώσεις