Γραπτή ερώτηση E-0118/06 υποβολή: Kader Arif (PSE) προς την Επιτροπή. Μελέτη που αποβλέπει στην αξιολόγηση των επιπτώσεων μιας ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών με ορίζοντα το 2010