Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1066/2005 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2005, σχετικά με το άνοιγμα διαρκούς δημοπρασίας για την εξαγωγή μαλακού σίτου που κατέχει ο ουγγρικός οργανισμός παρέμβασης