Γραπτή ερώτηση E-4877/06 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταπιεσμένων γυναικών του Πακιστάν από την Επιτροπή