Γραπτή ερώτηση E-5402/06 υποβολή: Georgios Karatzaferis (IND/DEM) προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης (στα αγγλικά : EAR)