Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1240/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw