Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1240/2014, annettu 19 päivänä marraskuuta 2014 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi