Γραπτή ερώτηση E-4045/07 υποβολή: Proinsias De Rossa (PSE) προς την Επιτροπή. Οδηγοί χρηστών σε λιγότερο ομιλούμενες και μειονοτικές γλώσσες σχετικά με το πρόγραμμα διά βίου μάθησης 2007-13