Γραπτή ερώτηση P-3180/06 υποβολή: Elizabeth Lynne (ALDE) προς την Επιτροπή. Σρι Λάνκα