Γραπτή ερώτηση E-1437/07 υποβολή: Catherine Stihler (PSE) προς την Επιτροπή. Εαρινό κυνήγι και παγίδευση στη Μάλτα