Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — Βοηθοί (AST 3) στον τομέα των κτηρίων — EPSO/AST/94/09