Γραπτή ερώτηση E-5452/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Επιπτώσεις των διαδικασιών αποψίλωσης, των χωματουργικών εργασιών, των μεταβολών στις κοίτες ρεμάτων και των απορρίψεων στο περιβάλλον του βιοτόπου La Cañada de los Pájaros, στην πόλη Puebla del Río (Σεβίλλη)