Sprawa T-215/12: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2012 r. — MPM-Quality i Eutech przeciwko OHIM — Elton hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)