Întrebare scrisă P-6601/09 adresată de Rita Borsellino (S&D) Comisiei. Instalaţia de regazeificare de la Porto Empedocle