Γραπτή ερώτηση P-6374/08 υποβολή: Claudio Fava (PSE) προς την Επιτροπή. Ανακάλυψη τοξικών αποβλήτων στο Chiaiano (Νάπολι)