Nařízení Komise (ES) č. 572/2007 ze dne 24. května 2007 , kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 38/2007