Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2007 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2007 , για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πολυβινυλαλκοόλης (PVA) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας