ETA:n Neuvoa-antavan komitean päätöslauselma, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, hallintotavasta ja yritysten sosiaalisesta vastuusta globalisoituneessa maailmassa