Ψήφισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΟΧ της 26ης Ιουνίου 2002 με θέμα "Διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης"