Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επανεξέταση ορισμένων περιορισμών πρόσβασης στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Περιοχές περιορισμού αλιείας Shetland Box και ευρωπαϊκής χωματίδας) (2005/2190(INI))