Beretning fra kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Kommissionens beretning om opfølgningen af decharge for 2002