Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1292, annettu 15 päivänä syyskuuta 2020, toimenpiteistä Agrilus planipennis Fairmaire -kasvintuhoojan Ukrainasta unioniin tulon estämiseksi ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/2072 liitteen XI muuttamisesta