Γραπτή ερώτηση E-3601/05 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Ανταγωνισμός - Ποδοσφαιρικά δικαιώματα