Γραπτή ερώτηση E-3520/06 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Διακρίσεις σε βάρος ομοφυλοφίλων ανδρών στο Ιράν