Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» — EAC/A01/2017