Γραπτή ερώτηση E-6386/09 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) προς το Συμβούλιο. Επεισόδια στον αγώνα Athletic de Bilbao/Austria Wien