Γραπτή ερώτηση E-3699/06 υποβολή: Janusz Wojciechowski (UEN) προς την Επιτροπή. Μελλοντικός κανονισμός ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων