/* */

Γραπτή ερώτηση E-3749/06 υποβολή: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE) προς το Συμβούλιο. Μεταναστευτική κρίση στα Κανάρια Νησιά