Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets tiltrædelse af FN's Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 55 vedrørende ensartede bestemmelser for godkendelse af komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog (KOM(2005)0019 - 11233/2005 - C6-0317/2005 - 2005/0002(AVC))