Γραπτή ερώτηση E-4550/10 Mario Mauro (PPE) προς την Επιτροπή. Δολοφονία του επισκόπου Padovese στην Τουρκία