Γραπτή ερώτηση E-1930/05 υποβολή: Nigel Farage (IND/DEM) προς την Επιτροπή. Ασφάλεια