Γραπτή ερώτηση E-0015/05 υποβολή: Glenys Kinnock (PSE) προς την Επιτροπή. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ισότητα των φύλων, την ανάπτυξη και την ειρήνη