Vec T-53/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. septembra 2020 – Entreprise commune IMI 2/CHS