Οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008