Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/916 af 1. juli 2020 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af xylo-oligosaccharider som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst)