Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Περού