Pisemne zapytanie E-008661/11 Liam Aylward (ALDE) do Komisji. Przydział kwot mlecznych irlandzkim producentom mleka