Γραπτή ερώτηση E-1046/09 υποβολή: Adrian Manole (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Μέτρα κατά της αύξησης της βίας στα σχολεία