2006/949/EB: 2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas dėl Priemonės, kurią Nyderlandai taikė VAOP (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3224) Tekstas svarbus EEE.