Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10067 — ElringKlinger/Plastic Omnium New Energies/EKPO Fuel) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 65/01