Ψήφισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΕΟΧ της 26ης Ιουνίου 2002 για τη διεύρυνση και το μέλλον του ΕΟΧ