Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9794 – Renault/Ferrovial/Car Sharing Mobility Services) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 167/03