Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9794 — Renault/Ferrovial/Car Sharing Mobility Services) (EØS-relevant tekst) 2020/C 167/03