Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9794 — Renault/Ferrovial/Car Sharing Mobility Services) (Text s významem pro EHP) 2020/C 167/03