Directiva 2004/22/CE a Parlamentului European Și a Consiliului din 31 martie 2004 privind mijloacele de măsurare (Text cu relevanță pentru SEE)