Γραπτή ερώτηση E-010496/11 Michèle Striffler (PPE) προς την Επιτροπή. Αστάθεια των τιμών των τροφίμων και Σύμβαση για την επισιτιστική βοήθεια